Hantering av behörigheter

Från mars 2020 hanterar du som arbetsgivare själv behörigheterna till SPV:s självbetjäningstjänster.

Roller i den nya hanteringen

I den nya hantering av behörigheter finns det olika roller.

 1. Behörig beställare (och delegerad behörig beställare)
 2. Administratör
 3. Användare

1. Behörig beställare

 • Utser administratörer.
 • Har överblick över alla användares behörigheter.
 • Kan lägga till och ta bort behörigheter i tjänsten Hantera behörigheter.

Rekommendationen är en till två behöriga beställare per arbetsgivare (HR-chef, ekonomichef eller motsvarande).

2. Administratör

 • Har överblick över alla användares behörigheter.
 • Kan lägga till och ta bort behörigheter för användare i tjänsten Hantera behörigheter.

Rekommendationen är en till två administratörer per arbetsgivare. Det kan finnas behov av fler administratörer i en större organisation och det kan vid behov även vara samma person som behörig beställare. Denna roll är ny för arbetsgivaren från den 1 mars 2020.

sjalvbetjaning_roll_anvandare_ny.png

3. Användare

 • Använder självbetjäningstjänsterna precis som tidigare.
 • Kan se vilka som är behörig beställare och administratörer hos sin arbetsgivare i tjänsten Hantera behörigheter.
 • Vänder sig till administratör hos sin arbetsgivare vid behov av nya behörigheter.

Hur många användare varje arbetsgivare behöver till de olika självbetjäningstjänsterna kan variera beroende på exempelvis antal anställda, organisationsstruktur och lokalisering.

Att tänka på som arbetsgivare

Utse behörig beställare

Från mars 2020 ger du som arbetsgivare själv behörigheter till användare av de olika självbetjäningstjänsterna på spv.se.

För att kunna göra det behöver du anmäla en behörig beställare via formuläret Anmälan - behörig beställare. Den behöriga beställaren kan i sin tur utse en eller ett par administratörer. Det gör hen i tjänsten Hantera behörigheter.

Om du som arbetsgivare inte har en behörig beställare och/eller administratör, kan inga ändringar av behörigheter för användare av självbetjäningstjänster göras efter den 1 mars 2020.

Du kan ha flera arbetsgivarkoder

Som arbetsgivare kan du ha flera arbetsgivarkoder kopplade till dig. Det är oftast aktiva koder men det kan också vara inaktiva/avslutade koder där det ibland kommer fakturor med behov av att se fakturaspecifikationer. 

Gå igenom behörigheterna

Behöriga beställare och administratörer kan, när de är inloggade i självbetjäningstjänsterna, se alla användare för de arbetsgivarkoder de har behörighet att administrera. Vi rekommenderar att ni går igenom alla användare och får en bild över vilka de är och vilka behörigheter de har.

Du som arbetsgivare har ett ansvar att plocka bort användare som inte längre ska ha behörighet till självbetjäningstjänsterna. När ändringar av behörigheter görs skickas ett automatiskt mejl till berörd användare. Tänk därför på att vid behov ge kompletterande information till berörda personer när ni gör ändringar.

Vi på SPV lägger inte upp nya behörigheter

Alla aktiva användare har fortsatt tillgång till självbetjäningstjänsterna när vi går in i den nya behörighetshanteringen. Nya användare, eller användare som behöver ändra sina befintliga behörigheter hänvisas till utsedda administratörer eller behöriga beställare hos respektive arbetsgivare. Informera gärna om denna nya rutin internt.

SPV kan vid behov bistå med guidning till vilka administratörer och behöriga beställare som finns hos respektive arbetsgivare.

Frågor och svar

Vem är behörig beställare?

Vi rekommenderar att personalchef är behörig beställare, men det kan även vara generaldirektör, ekonomichef, administrativ chef eller motsvarande. Den behöriga beställaren utser administratörer till självbetjäningstjänsterna.

Kan man delegera rollen behörig beställare?

Behörig beställare kan delegera handhavandet inne i självbetjäningstjänsterna. För att göra det måste du anmäla den person som du vill delegera till.

Anmälan - behörig beställare

Det är viktigt att behörig beställare är medveten om att rollen som behörig beställare och företrädare för arbetsgivaren inte går att delegera.

Hur byter min arbetsgivare behörig beställare

Behörig beställare anmäler att ta bort sig själv som behörig beställare av självbetjäningstjänster på spv.se. Hen kan fylla i och skicka in anmälan direkt med e-legitimation. Hen kan också i sista steget skriva ut anmälan, skriva under och skicka in den med post.

Ta bort behörig beställare

Det bör alltid finnas en behörig beställare av självbetjäningstjänster hos din arbetsgivare. I samband med att hen tar bort sig som behörig beställare bör arbetsgivaren anmäla en annan person som behörig beställare.

Anmäl behörig beställare

Vad händer när behörig beställare slutar?

När behörig beställare slutar behöver du som arbetsgivare skicka in en ny anmälan om behörig beställare.

Anmäl behörig beställare

Du måste också anmäla borttag av den behöriga beställaren som slutat.

Ta bort behörig beställare

Vad får administratörer tillgång till i den nya hanteringen?

När en administratör är inloggad i tjänsten Hantera behörigheter har hen överblick över alla användare och arbetsgivarkoder och dessa användares behörigheter. Administratörerna lägger till och tar bort behörigheter för användare.

Vem beställer behörighet  till ny användare?

Från den 1 mars 2020 vänder sig användare till en administratör hos sin arbetsgivare vid behov av nya behörigheter. I tjänsten Hantera behörigheter ser du vilka som är behörig beställare och administratörer hos din arbetsgivare.

Måste jag använda e-legitimation för att logga in?

Ja, för att använda våra självbetjäningstjänster för arbetsgivare behöver du logga in med e-legitimation.

Rensar SPV bort gamla behörigheter?

Ja och nej.

I februari rensade vi, i enlighet med de tidigare allmänna villkoren, bort behörigheterna för de användare som inte hade varit inloggade de senaste 18 månaderna. Men alla övriga behörigheter - alltså användare som har loggat in i närtid - ligger kvar när vi den 1 mars 2020 går in i den nya hanteringen av behörigheter.

Från den 1 mars gör SPV ingen fler rensing av behörigher enligt de gamla villkoren. Som arbetsgivare har du nu en överblick över dina användare och får i tjänsten Hantera behörigheter tydlig indikation när en användare inte har varit inloggad på länge.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL