Fakturaspecifikationer

I Fakturaspecifikationer får du tillgång till specifikationer för några av de fakturor du får från oss.

Logga in och använd Fakturaspecifikationer

Logga in på självbetjäningstjänster för arbetsgivare

I tjänsten finns fakturaspecfikationer för

  • förmånsbestämd pension
  • premiebefrielse – den valbara delen och Kåpan Tjänste
  • administrativ avgift för den valbara delen
  • direktdebiterade pensioner (exempelvis delpension och pensionsersättning).

Orsakskoder för förmånsbestämda premier

I specifikationen till fakturan för den förmånsbestämda premien beskriver vi orsaken till en förändring av en premie med hjälp av en nummerkod. Du översätter dessa koder till klartext med hjälp av listan Orsakskoder.

Orsakskoder för den förmånsbestämda premien

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL