Beställa e-legitimation

Du behöver e-legitimation för att logga in till självbetjäningstjänsterna. Du skaffar e-legitimation hos de flesta banker och från Telia.

Här skaffar du en e-legitimation

De som har rätt att utfärda e-legitimationer är banker och Telia. På BankID:s webbplats hittar du en lista på vilka banker som utfärdar e-legitimation.

Vad är e-legitimation?

E-legitimation är en elektronisk motsvarighet till ett id-kort som du använder för att identifiera dig. E-legitimationen kan vara i form av en datafil på din dator eller lagras på ett elektroniskt kort.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.