Resultat EA-värdering

EA-värderingen mäter hur myndigheter lever upp till de ekonomiadministrativa bestämmelserna.

  • Det är Ekonomistyrningsverket (ESV) som varje år genomför en ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) av de statliga myndigheterna.
  • EA-värderingen omfattar främst områdena redovisning, finansiering och intern kontroll. Rapportering till statsredovisningen, budgetprognoser och systemet för matrikelföring ingår också i EA-värderingen.

Från oss på SPV finns en fråga med i EA-värderingen: Har myndigheten i rätt tid lämnat korrekta och fullständiga uppgifter till SPV:s system för automatisk matrikelföring? 

För 2017 fick alla de 192 värderade myndigheterna svaret Ja eller Delvis ja.

Har myndigheten i rätt tid lämnat korrekta och fullständiga uppgifter till SPV:s system för automatisk matrikelföring?
EA-statusAntal värderade myndigheter
Ja 183
Delvis ja 9
Nej 0
Totalt 192

Resultatet har ökat stadigt under flera år och för tredje året i rad blev samtliga av de värderade myndigheterna godkända eller delvis godkända.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.