EA-värdering

Myndigheterna under regeringen får årligen en ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) som ESV (Ekonomistyrningsverket) fastställer. Värderingen mäter hur väl du som myndighet följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna för verksamheten.

Om EA-värderingen på Ekonomistyrningsverkets webbplats

SPV och EA-värderingen

I EA-värderingen har vi på SPV en fråga som bedömer hur väl myndigheterna hanterat sin rapportering till vårt system för matrikelföring.

SPV:s fråga: Rapportering – matrikelföring statlig pensionsrätt

Har myndigheten i rätt tid lämnat korrekta och fullständiga uppgifter till SPV:s system för automatisk matrikelföring?

Några viktiga punkter att komma ihåg för att få godkänt på denna fråga:

  • Lämna alla månadsfiler i tid. Använd gärna leveransplanen som stöd (gäller PA 16).
  • Rätta avvisade anställda och anställningar i Rapport direkt innan nästa månads leverans (gäller PA 16).

Kriterierna för att få godkänt i EA-värderingen

Svaret ja ges om följande kriterier är uppfyllda:

  • Uppgifterna är levererade i rätt tid (kriterium 1).
  • Eventuella avvisade uppgifter för PA 16 har blivit rättade innan nästa månads leverans.

Svaret delvis ges om endast ett av ovanstående två kriterier är uppfyllda, dock med följande restriktioner

  • Om det är kriterium 1 som inte är uppfyllt krävs att minst nio av de tolv månadsfilerna som levererats enligt PA 16 har kommit in i tid och att de årliga uppgifterna för övriga avtal levererats senast den 31 januari.
  • Om det är kriterium 2 som inte är uppfyllt krävs att minst elva av tolv månaders avvisade uppgifter är rättade innan nästa månads leverans eller att alla månaders avvisade uppgifter för PA 16 är rättade innan nästa månads leverans.

Svaret Ej tillämpligt (et) ges om myndigheten inte har någon anställd.

Kommentarer

Kriterium 1: Med rätt tid menas här för

  •  PA 16, månadsvisa leveranser

Uppgifterna ska ha skickats till SPV i en godkänd fil en gång per månad, senast det datum som angivits i leveransplanen. Med godkänd fil avses att den inte har avvisats, utan att uppgifterna är levererade i XML-format enligt överföringskraven. Överföringskraven och leveransplanen finns tillgängliga för statliga arbetsgivare och lönesystemsleverantörer. Lönesystemsleverantörer har fått ett särskilt XML-schema för att kunna kontrollera filerna före leverans till SPV.

Kriterium 2: Med rättning av avvisade uppgifter gällande PA 16 innan nästa månadsleverans menas här för

  • PA 16, månadsvisa leveranser

Att uppgifter som avvisas för månadsfilerna ska vara rättade innan nästa månads leverans kommer in. Med rättade menas att arbetsgivaren har tagit ställning till om uppgiften ska registreras i Mareg eller inte. Om uppgiften ska registreras ansvarar arbetsgivaren för detta. Om uppgiften inte ska registreras ansvarar arbetsgivaren för att uppgiften tas bort som avvisad innan nästa månads leverans inträffar. Arbetsgivaren har fått tillgång till ett sådant registreringsverktyg av SPV.

Övriga kommentarer

För anställda med statlig pensionsrätt ska myndigheterna lämna uppgifter till de register som förs på SPV enligt förordning 1997:909 om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner och Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1) om lämnande av uppgifter till systemen för automatisk matrikelföring.

Frågan avser de månadsvisa överföringarna av föregående års grunduppgifter som levererats till SPV:s system för automatisk matrikelföring.

SPV svarar på frågan.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL