Pensionsskuld 2018 pensionsersättning: man

Tabell för att räkna ut kostnaden för pensionsersättning (pensionsskuld) enligt de försäkringstekniska grunder som SPV fastställt. Tabellen gäller för skuldberäkning under 2018.

Pensionsskulden är nuvärdet av summan av alla kommande utbetalningar av pensionsersättning.

Beloppen i tabellen är beräknade för en månadslön på 1 kr. För att få fram skulden ska du multiplicera tabellvärdet med månadslönen. Observera att SLP (särskild löneskatt på pensionskostnader) tillkommer.

Tabellvärdet vid aktuell ålder * månadslönen

Exempel: Pensionsskulden för en man som avgår vid 62 år och 2 månader och har en månadslön på 33 000 kr är
23,20 * 33 000 = 765 600 kr.

Tabellen är främst baserad på följande schabloner:

  • Månadslönen är 5 procent högre än det pensionsunderlag som ligger till grund för pensionsersättningen.
  • Pensionsersättninges storlek är 70 procent av pensionsunderlaget inklusive förändring av prisbasbeloppet.
  • Tjänstetidsfaktorn är 1. För hel förmån (tjänstetidsfaktor 1) krävs en tjänstetid på minst 30 år inklusive den tid som återstår till pensionsåldern 65 år.
Tabell för att räkna ut kostnaden för pensionsersätning
ÅrMånaderPensionsskuld
(kr)
60 år 11 månader 33,85 kr
61 år 0 månader 33,14 kr
61 år 1 månader 32,43 kr
61 år 2 månader 31,72 kr
61 år 3 månader 31,00 kr
61 år 4 månader 30,29 kr
61 år 5 månader 29,58 kr
61 år 6 månader 28,87 kr
61 år 7 månader 28,16 kr
61 år 8 månader 27,45 kr
61 år 9 månader 26,75 kr
61 år 10 månader 26,04 kr
61 år 11 månader 25,33 kr
62 år 0 månader 24,62 kr
62 år 1 månader 23,91 kr
62 år 2 månader 23,20 kr
62 år 3 månader 22,50 kr
62 år 4 månader 21,79 kr
62 år 5 månader 21,08 kr
62 år 6 månader 20,38 kr
62 år 7 månader 19,67 kr
62 år 8 månader 18,97 kr
62 år 9 månader 18,26 kr
62 år 10 månader 17,56 kr
62 år 11 månader 16,85 kr
63 år 0 månader 16,15 kr
63 år 1 månader 15,44 kr
63 år 2 månader 14,74 kr
63 år 3 månader 14,03 kr
63 år 4 månader 13,33 kr
63 år 5 månader 12,63 kr
63 år 6 månader 11,92 kr
63 år 7 månader 11,22 kr
63 år 8 månader 10,52 kr
63 år 9 månader 9,82 kr
63 år 10 månader 9,11 kr
63 år 11 månader 8,41 kr
64 år 0 månader 7,71 kr
64 år 1 månader 7,01 kr
64 år 2 månader 6,31 kr
64 år 3 månader 5,60 kr
64 år 4 månader 4,90 kr
64 år 5 månader 4,20 kr
64 år 6 månader 3,50 kr
64 år 7 månader 2,80 kr
64 år 8 månader 2,10 kr
64 år 9 månader 1,40 kr
64 år 10 månader 0,70 kr
64 år 11 månader 0 kr

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.