Skuldberäkning

Åtaganden för delpensioner, pensionsersättningar och i vissa fall även andra pensioner som inte finansieras genom premier ska du bokföra som en pensionsskuld i balansräkningen.

Inför varje hel- och halvårsskifte räknar vi ut och skickar aktuella pensionsskulder till dig som har åtaganden för delpensioner och pensionsersättningar. I skulden finns alla personer vars delpension eller pensionsersättning har börjat betalas ut.

Nybeviljade delpensioner

  • Personer som har beviljats delpension men som ännu inte har börjat få någon utbetalning finns inte med i de skuldberäkningar vi gör.
  • I samband med att delpension beslutas ska du själv uppskatta kostnaden för den beslutade förmånen och skuldföra den i innevarande års balansräkning.

Lathundar för bokföring 2021

För att uppskatta hur stor skulden blir kan du använda våra lathundar.

Andra pensioner som skuldförs

  • För dig som skuldför åtaganden för andra tjänstepensioner gör vi på SPV skuldberäkningar enligt överenskommelse.
  • Skulden ska redovisas som en pensionsskuld i balansräkningen.

Har du frågor?

  • Kontakta arbetsgivare@spv.se om du har frågor om pensionsskuld eller hur du ska använda lathundarna. 
  • Kontakta ekonomi@spv.se om du har frågor om hur pensionskostnaderna ska bokföras.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL