Skuldföring

De flesta pensioner enligt de statliga avtalsförsäkringarna finansieras genom att du som arbetsgivare betalar premier till oss. De vanligaste undantagen är pensionsersättningar och delpensioner som istället tryggas genom skuldföring.

Det finns också några arbetsgivare, främst affärsverken, som skuldför andra tjänstepensioner.

Skuldberäkning och hur skulden ska bokföras

Vi skickar en faktura varje månad

När en pension som du skuldför börjar betalas ut direktdebiterar vi dig motsvarande belopp varje månad. Faktureringen gäller utbetalningen av pensionen innevarande månad och eventuella retroaktiva korrigeringar.

För myndigheter fakturerar vi även särskild löneskatt på pensionskostnader.

Du betalar en administrationsavgift till oss

Du betalar också en administrationsavgift till oss som ska täcka administrationskostnaderna för hanteringen av personer som får pension. I den avgiften ingår även ett visst antal skuldberäkningar per år.

  • För dig som bara har åtaganden för pensionsersättningar och delpensioner fakturerar vi administrationsavgiften i december.
  • För dig som skuldför andra åtaganden skickar vi en faktura efter att regeringen har fastställt administrationsavgiften, vilket vanligtvis sker på hösten.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 060-18 75 03 eller genom att mejla oss.

Skicka ett mejl till oss

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL