Premier

De flesta arbetsgivare som är knutna till de statliga avtalsförsäkringarna betalar premier för de anställdas tjänstepensioner.

De premier du som arbetsgivare betalar baseras på de anställningsuppgifter du och andra arbetsgivare rapporterar in till oss. För personer som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA 16 lämnar du anställningsuppgifter kring den 20:e varje månad. I överföringskraven kan du läsa mer om hur du ska rapportera in uppgifterna till oss.

Överföringskrav

Premier för premiebestämd pension

Premiebestämd pension betyder att det är bestämt hur mycket du som arbetsgivare betalar i premier. Storleken på pensionen påverkas sedan av avkastningen på premierna.

Premiebestämd pensioner

Premier för förmånsbestämd pension och kollektiva premier

Förmånsbestämd pension betyder att den anställda är garanterad en viss procent av sin lön i pension. Premien (sparpremien) du som arbetsgivare betalar påverkas av hur stor tjänstepension den anställda ska få.

Flera förmåner betalas i form av kollektiva premier. Det innebär att kostnaderna jämnas ut över alla som omfattas av förmånen. Premierna är beräknade som en procentsats av ett underlag eller ett belopp i kronor per person. Du betalar de kollektiva premierna via samma faktura som de förmånsbestämda ålderspensionerna.

Exempel på kollektiva premier är riskpremien, som finansierar bland annat sjukpension, och TGL-premien, som finansierar tjänstegrupplivförsäkringen.

Förmånsbestämd pension och kollektiva premier

Vad påverkar premierna?

Beroende på vilken förmån premien finansierar är det olika faktorer som påverkar premiens storlek.

Vad påverkar premierna?

Prognos över pensionskostnad

Du som arbetsgivare får varje höst en prognos över nästa års premiekostnader. Prognosen är specifikt beräknad för varje arbetsgivare och den kan du använda som utgångspunkt vid budgetarbetet.

Prognos och pensionskostnader 2024

Engångspremier

Vissa förmånsbestämda pensioner och ersättningar finansieras med engångspremier istället för med löpande premier.

Engångspremier

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL