Premiebestämda pensioner

En gång i månaden får du fakturan för premiebestämda pensioner. På fakturan hittar du premier för både Avdelning I och Avdelning II.

Vad fakturan gäller

På fakturan ser du alla premiebestämda delar. Det är en samlad faktura med uppgifter både för Avdelning I och Avdelning II och dessutom eventuella extra inbetalningar till de anställdas tjänstepension.

Varje anställd har två eller tre premiebestämda delar beroende på när den anställda är född.

  • Anställda födda före 1988 tillhör Avdelning II och där kallas delarna på fakturan Individuell ålderspension och Kompletterande ålderspension.
  • Anställda födda 1988 eller senare tillhör Avdelning I och där kallas delarna på fakturan Ålderspension valbar, Ålderspension obligatorisk och Ålderspension Flex.

Vi använder oftast andra ord för delarna

När vi informerar dina anställda, och i många fall även i informationen till dig som arbetsgivare, kallar vi de premiebestämda delarna för andra saker än vad du ser på fakturan. Då pratar vi istället om var pengarna placeras. Det är också i många fall de ord de anställda möter på till exempel minpension.se och i pensionsbeskeden.

På fakturan står det Avdelning Pengarna placeras i Procent
Ålderspension valbar Avdelning I Den valbara delen 2,5 procent av lön upp till 40 250 kronor i månaden. 20 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt.
Individuell ålderspension Avdelning II Den valbara delen 2,5 procent av lönen
Ålderspension obligatorisk Avdelning I Kåpan Tjänste 2 procent av lön upp till 40 250 kronor i månaden. 10 procent på lön från 40 251 kronor och uppåt
Kompletterande ålderspension Avdelning II Kåpan Tjänste 2 procent av lönen
Ålderspension Flex Avdelning I Kåpan Flex 1,5 procent av lönen

Extra inbetalningar

Det är möjligt att sätta av ytterligare pengar till de anställdas tjänstepension. Det gör du som arbetsgivare enligt lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser. Enskilda överenskommelser kallas ibland för löneväxling. Inbetalningarna ser du på separata rader på fakturan, även de delas upp beroende på vilken avdelning de anställda tillhör. Pengarna placeras olika beroende på om du tecknar lokalt kollektivavtal eller en enskild överenskommelse med den anställda.

Pengarna har tidigare placerats i Kåpan Extra, men nu finns möjlighet till överenskommelser där pengarna placeras i Kåpan Extra, Kåpan Flex eller den valbara delen.

Fakturarader för extra inbetalningar
På fakturan står det Överenskommelse enligt Pengarna placeras i
Extra valbar Avdelning I Enskild överenskommelse Den valbara delen
Extra valbar Avdelning II Enskild överenskommelse Den valbara delen
Extra obligatorisk Avdelning I Lokalt kollektivavtal Kåpan Flex
Extra obligatorisk Avdelning II Lokalt kollektivavtal Kåpan Extra

Premierna för premiebestämd ålderspension

Underlag för fakturan

Fakturan baseras på de uppgifter om varje anställd som du som arbetsgivare skickat in till oss.

I huvudsak är det de premiebelopp som ni har rapporterat in som vi fakturerar. Men det kan också vara premier som vi på SPV har räknat fram. För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi uppdraget att räkna fram premier som tillkommer då en anställd har två eller flera anställningar under en och samma månad. Det blir aktuellt när den anställdas ihopslagna pensionsgrundande månadslön överstiger en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp. När vi gör dessa beräkningar utgår vi från de löner ni som arbetsgivare har rapporterat in.

Fakturan innehåller inte premier för anställda som avvisas vid inrapporteringen till oss. Vi rättar avvisade uppgifter i samråd med dig innan nästa månads rapportering. Du kan också behöva göra en rättning i ert lönesystemet. Premiebestämda premier för de avvisade personerna debiteras på nästa månads faktura. 

Betala till bankgiro

Fakturan ska du betala senast angiven förfallodag till bankgiro 381-5677. Glöm inte att ange OCR-numret som står på fakturan. Det är kort betaltid på fakturan eftersom pengarna ska vidare till försäkringsgivaren. I leveransplanen för anställningsuppgifter kan du se vilket datum (olika varje månad) denna faktura ska vara betald.

Leveransplan för anställningsuppgifter

Autogiro - underlättar för både dig och oss

För att betala fakturan kan du använda autogiro. Att betala via autogiro underlättar både för dig och för oss.

Om autogiro och om hur du gör för att ansöka

Ingen fakturaspecifikation till fakturan

Det finns ingen särskild fakturaspecifikation till fakturan.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.