Fakturaspecifikation till de direktdebiterade pensionerna

Till fakturan för de direktdebiterade pensionerna finns också fakturaspecifikationer att hämta. De hittar du genom självbetjäningstjänsten Fakturaspecifikationer.

Fakturaspecifikationen för de direktdebiterade pensionerna beskriver vilka individer som fått utbetalningar i form av bland annat delpension eller pensionsersättning. Premiekostnaden redovisas per individ och fördelat på de olika premietyperna. Om vi gör retroaktiva utbetalningar visas det också i specifikationen. I specifikationen under rubriken Från och Till kan du se vilka datum som personen hade förmånen.

För statliga myndigheter ingår särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i det fakturerade beloppet. Övriga arbetsgivare hanterar SLP:n själva.

Självbetjäningstjänsten Fakturaspecifikationer

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL