Ersättning i form av omställnings- och kompetensstöd

Arbetsgivare som betalar en avgift till Trygghetsstiftelsen kan få en statlig ersättning i form av omställnings- och kompetensstöd. Det är vi på SPV som ansöker och betalar ut ersättningen åt dig som arbetsgivare.

Det här är omställnings- och kompetensstöd

Som arbetsgivare betalar du en avgift till Trygghetsstiftelsen. I och med att du gör det kan du få en statlig ersättning på 0,15 procent av det löneunderlag som legat till grund för avgiften till Trygghetsstiftelsen. Det kallas för omställnings- och kompetensstöd och beslutas av Kammarkollegiet. Ersättningen ska stärka anställdas fortsatta anställningsbarhet under både pågående och avslutad anställning men är inte kopplad till någon specifik insats.

Redovisning av pengarna

Vi på SPV förmedlar utbetalningarna åt Kammarkollegiet. Pengarna ska redovisas på S-kod 3511 – intäkter av bidrag från statliga myndigheter exklusive statliga affärsverk med motpart Kammarkollegiet, 1003.

SPV ansöker om och betalar ut ersättningen

Du som arbetsgivare anmäler vissa uppgifter till oss på SPV så vi kan betala ut ersättningen. Vi på SPV skickar en ansökan om ersättning för alla arbetsgivare till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och vi betalar sedan ut den.  

Anmäl uppgifter för utbetalning av omställnings- och kompetensstöd 

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL