Pensionsersättning

En anställd kan få pensionsersättning om personen varit statligt anställd de senaste tio åren, blir uppsagd på grund av arbetsbrist under 2015 eller 2016 och har fyllt 61 år sista dagen hen är anställd.

En anställd som har tackat nej till en likvärdig anställning på orten har normalt inte rätt till pensionsersättning. Den anställda kan välja att ta ut sin pensionsersättning direkt när hen slutar sin tjänst eller vid en senare tidpunkt.

Information om avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

Vad behöver du göra?

Rapportera avslutsorsak

När en anställd som ska få pensionsersättning slutar ska du rapportera avslutsorsak Avgång med pensionsersättning (S4) i lönesystemet. Du ska använda avslutsorsaken oavsett om den anställda väljer att ta ut sin pensionsersättning direkt eller senare.

Avslutsorsaker i överföringskraven kapitel 7.6 Perioder

Informera den anställda

Den anställda ska själv ansöka om särskild pensionsersättning.

Information för anställda om hur ansökan går till

Du behöver informera den anställda att hen är skyldig att anmäla andra inkomster till oss. Exempel på inkomster som personen ska anmäla är sjukpenning, lön, arvoden och överskott av näringsverksamhet.

Information till anställda om hur hen anmäler arbetsinkomst

Vad kostar det?

I samband med att pensionsersättning beslutas ska du räkna ut kostnaden för ersättningen och skuldföra den i innevarande års balansräkning.

Hur du själv kan uppskatta skulden

Faktura för pensionsersättning

Vi direktdebiterar dig som arbetsgivare det belopp som vi betalar ut till den före detta anställda varje månad. Fakturan gäller utbetalningen av pensionsersättningen innevarande månad och eventuella retroaktiva korrigeringar.

Fakturan för direktdebiterade pensioner

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL