Uppsagd under 2015 eller 2016

En anställd som blev uppsagd på grund av arbetsbrist under 2015 eller 2016 kan få pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt övergångsbestämmelser.

Pensionsersättning

Anställda, som har fyllt 61 år sista dagen hen är anställd, och som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få pensionsersättning.

Pensionsersättning

Särskild pensionsersättning

Anställda, som fyllt 57 år sista dagen hen är anställd, och som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få särskild pensionsersättning.

Särskild pensionsersättning

Vilka omfattas inte av informationen på sidan?

Informationen på den här sidan gäller inte för anställda som

  • arbetar som yrkesofficerare och blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gäller särskilda regler. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 för att få mer information.
  • arbetar inom teater-, dans- eller musikinstitution eller hos annan arbetsgivare som omfattas av förordning SFS 2003:56 (PISA-förordnigen).

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL