Uppsagd under 2015 eller 2016

En anställd som blev uppsagd på grund av arbetsbrist under 2015 eller 2016 kan få särskild pensionsersättning enligt övergångsbestämmelser.

Särskild pensionsersättning

Anställda, som fyllt 57 år sista dagen hen är anställd, och som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få särskild pensionsersättning.

Vilka omfattas inte av informationen på sidan?

Informationen på den här sidan gäller inte för anställda som

  • arbetar som yrkesofficerare och blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gäller särskilda regler. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 för att få mer information.
  • arbetar inom teater-, dans- eller musikinstitution eller hos annan arbetsgivare som omfattas av förordning SFS 2003:56 (PISA-förordnigen).

För att personen ska ha möjlighet att få särskild pensionsersättning ska hen ha varit anställd hos er i sju år i följd.

Det är Omställningsnämnden som beslutar om personen får särskild pensionsersättning.

Information om avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

Vad behöver du göra?

Rapportera avslutsorsak

När en anställd har sagts upp på grund av arbetsbrist och slutar innan hen fyllt 61 år ska du rapportera avslutsorsaken Avgång på grund av arbetsbrist (SA) i lönesystemet.

Anmäl att en engångspremie ska betalas

När en anställd som slutar uppfyller kraven för särskild pensionsersättning ska du anmäla det till oss.

Så här anmäler du att en engångspremie ska betalas ut

Du ska anmäla att en engångspremie ska betalas ut i anslutning till dagen då den anställda slutar. Det gör du på blanketten Engångspremie för särskild pensionsersättning (SPV0095).

Engångspremie för särskild pensionsersättning (pdf, nytt fönster)

Informera den anställda vad hen behöver göra

  • Den anställda ska själv ansöka om särskild pensionsersättning.
  • Den anställda är skyldig att anmäla andra inkomster till oss. Exempel på inkomster som personen ska anmäla är sjukpenning, lön, arvoden och överskott av näringsverksamhet.

Vad kostar det?

Kostnad för särskild pensionsersättning

När du som arbetsgivare säger upp en anställd som senare kan få rätt till särskild pensionsersättning, ska du betala en engångspremie, en så kallad SPE-premie. Premien ska du betala oavsett om den anställda senare får särskild pensionsersättning eller inte. Premien betalas inte tillbaka om personen får en ny anställning.

Engångspremie för särskild pensionsersättning

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL