Särskild pensionsersättning

En statligt anställd kan få särskild pensionsersättning om personen blir uppsagd på grund av arbetsbrist under 2014 och har fyllt 55 år sista dagen hen är anställd.

Personen kan ansöka om särskild pensionsersättning från att hen har fyllt 61 år och uppfyller vissa krav i trygghetsavtalet.

Det är TA-nämnden som beslutar om personen får särskild pensionsersättning.

Information om Trygghetsavtalet på Trygghetsstiftelsens webbplats

Vad behöver du göra?

Rapportera avslutsorsak

När en anställd har sagts upp på grund av arbetsbrist och slutar innan hen fyllt 61 år ska du rapportera avslutsorsaken Avgång på grund av arbetsbrist (SA) i lönesystemet.

Anmäla att du ska betala en engångspremie

När en anställd som slutar uppfyller kraven för särskild pensionsersättning ska du anmäla det till oss.

Så här anmäler du att en engångspremie ska betalas ut

Du ska anmäla att en engångspremie ska betalas ut i anslutning till dagen då den anställda slutar. Det gör du på blanketten Engångspremie för särskild pensionsersättning (SPV0095).

Engångspremie för särskild pensionsersättning (pdf, nytt fönster)

Informera den anställda

Det här ska du informera den anställda om

Den anställda ska själv ansöka om särskild pensionsersättning.

Information för anställda om hur ansökan går till

Den anställda är skyldig att anmäla andra inkomster till oss om hen har det. Exempel på inkomster som personen ska anmäla är sjukpenning, lön, arvoden och överskott av näringsverksamhet.

Information om hur anställda anmäler arbetsinkomst

Så här beställer du en prognos på särskild pensionsersättning

Vill du beställa en prognos på särskild pensionsersättning för en anställd ska du mejla vår kundservice. Ange vilket personnummer som du vill ha en prognos för och sista anaställningsdag för personen. Du kan också ringa oss på 060-18 75 03.

Skicka ett e-postmeddelande till kundservice@spv.se

Vad kostar det?

Kostnad för särskild pensionsersättning

När du som arbetsgivare säger upp en anställd som senare kan få rätt till särskild pensionsersättning ska du betala en engångspremie, en så kallas SPE-premie. Premien ska du betala oavsett om den anställde senare får särskild pensionsersättning eller inte. Premien betalas inte tillbaka om personen får en ny anställning.

Engångspremie för särskild pensionsersättning

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.