Pensionsersättning

En statligt anställd kan få pensionsersättning om personen blir uppsagd på grund av arbetsbrist under 2014 och har fyllt 61 år sista dagen hen är anställd.

En anställd som har tackat nej till en likvärdig anställning på orten har normalt inte rätt till pensionsersättning. Den anställda kan välja att ta ut sin pensionsersättning direkt när hen slutar sin tjänst eller vid en senare tidpunkt.

Information om Trygghetsavtalet på Trygghetsstiftelsens webbplats

Vad behöver du göra?

Om den anställda vill ta ut sin pensionsersättning när hen slutar är det du som skickar in ansökan till oss. Annars är det personen själv som ansöker.

Så här ansöker du om pensionsersättning åt den anställda

Du skickar in ansökan om pensionsersättning till oss på blanketten Ansökan om pensionsersättning, om den anställda väljer att ta ut sin pensionsersättning direkt när personen slutar sin tjänst.

Ansökan om pensionsersättning (pdf, nytt fönster)

Så här ansöker den anställda själv om pensionsersättning

Om den anställda väljer att ta ut pensionsersättningen vid en senare tidpunkt skickar hen själv in Ansökan om utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionsersättning till oss.

Rapportera avslutsorsak

När en anställd som ska få pensionsersättning slutar ska du rapportera avslutsorsak Avgång med pensionsersättning (S4) i lönesystemet. Du ska använda avslutsorsaken oavsett om den anställda väljer att ta ut sin pensionsersättning direkt eller senare.

Avslutsorsaker i överföringskraven kapitel 7.6 Perioder

Informera den anställda

Det här ska du informera den anställda om

Den anställda är skyldig att anmäla andra inkomster till oss om hen har det. Exempel på inkomster som personen ska anmäla är sjukpenning, lön, arvoden och överskott av näringsverksamhet.

Information till anställda om hur hen anmäler arbetsinkomst

Vad kostar det?

I samband med att pensionsersättning beslutas ska du uppskatta kostnaden för ersättningen och skuldföra den i innevarande års balansräkning.

Hur du själv kan uppskatta skulden

Faktura för pensionsersättning

När vi börjar betala ut pensionsersättningen till den före detta anställda direktdebiterar vi dig som arbetsgivare motsvarande belopp varje månad. Fakturan gäller utbetalningen av pensionsersättningen innevarande månad och eventuella retroaktiva korrigeringar.

Fakturan för direktdebiterade pensioner

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.