Anställd blir förälder

Den anställda kan ha rätt till olika former av ledighet när personen blir förälder. Hur du som arbetsgivare ska rapportera och betala premier till oss beror på när den anställda är född och hur hen tar ut sin föräldraledighet.

Som förälder kan den anställda få ersättning från Försäkringskassan, till exempel graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Dessutom kan hen få en kompletterande ersättning som heter föräldrapenningtillägg från dig som arbetsgivare.

Vad behöver du göra?

Du fortsätter rapportera uppgifter till oss under ledighetstiden. Innan ledigheten bör du informera den anställda om hur föräldraledighet påverkar tjänstepensionen. Du kan också uppmana den anställda att fundera på möjligheten att lägga till återbetalningsskydd.

Fortsätt rapportera anställningsuppgifter

Du ska fortsätta att rapportera uppgifter till oss även under ledigheten.

Den valbara delen och Kåpan Tjänste

Den anställda tjänar in till den valbara delen och Kåpan Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet.

Under ledigheten räknar du premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste på lön före avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska inte ingå i underlagssumman.

Om den anställda sen fortsätter att vara ledig på deltid utan stöd av Föräldraledighetslagen räknas det som vanlig tjänstledighet. Premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste räknar du då på lön efter avdrag för ledigheten.

Kåpan Flex

Den anställda kan tjäna in till Kåpan Flex under ledigheten om hen får en lön utbetald, exempelvis föräldrapenningtillägg.

Premie till Kåpan Flex räknar du alltid på den utbetalda lönen före skatteavdrag.

Förmånsbestämd pension

Så länge den anställda är föräldraledig och får föräldrapenningförmån eller havandeskapspenning utbetald från Försäkringskassan behöver du inte tänka på att rapportera någon ledighet till oss.

Men om den anställda sen fortsätter att vara ledig på deltid utan ersättning från Försäkringskassan räknas det som vanligt tjänstledighet. Då ska du rapportera Ledig utan lön (I5) med aktuell ledighetsomfattning. 

Mer information om beräkning och rapportering av premier 

Mer information om hur du räknar premiebestämda premier finns att läsa i kapitel 6 i överföringskraven. Information om hur du rapporterar exempelvis premieuppgifter och ledigheter finns att läsa i kapitel 7.

Överföringskrav

Informera om hur tjänstepensionen påverkas

Vad den anställda tjänar in till tjänstepensionen beror på när den anställda är född och hur hen är ledig. Om den anställda exempelvis väljer att gå ner i arbetstid efter föräldraledigheten kan tjänstepensionen påverkas.

Informera om återbetalningsskydd

Inom ett år efter att den anställda blivit förälder finns det möjlighet att lägga till återbetalningsskydd. Vilka delar av tjänstepensionen den anställda kan lägga till återbetalningsskydd på beror på vilken avdelning i pensionsavtalet hen tillhör. Den anställda kan även ändra i vilken ordning familjen får pengarna om personen dör. För att ändra ordningen skickar hen in ett så kallat förmånstagarförordnande.

Information för föräldrar om tjänstepension under föräldraledighet

Vad kostar det?

Vilket år den anställda är född påverkar vilka premier du som arbetsgivare ska betala.

Premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste

Oavsett vilket år den anställda är född (alltså oavsett vilken avdelning den anställda tillhör) fortsätter du betala in premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet.

Premierna räknas på den anställdas lön före avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska inte ingå i underlagssumman.

Före 2019 gällde annat för anställda födda före 1988

Före 2019 betalade du premier till den valbara delen och Kåpan Tjänste i upp till 18 månader per barn. Premierna räknades då på den anställdas fasta lön eller utbetald lön om den var högre. Efter 18 månader räknades premierna på utbetald lön (före skatteavdrag).

Premier till Kåpan Flex 

Om den anställda omfattas av Avdelning 1 (vanligtvis födda 1988 eller senare) och har en utbetald lön under ledigheten betalar du också premier till Kåpan Flex.

Den premien räknas på lön efter avdrag för föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ska ingå i underlagssumman.

Premier till förmånsbestämd pension

Om den anställda omfattas av Avdelning 2 (är född 1988 eller senare) och har rätt till förmånsbestämd ålderspension betalar du sparpremie under hela föräldraledigheten.

Sparpremien räknas på den anställdas pensionsunderlag.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL