Anställd avlider

Om en anställd dör kan det finnas rätt till pengar till den anställdas efterlevande. Det kan till exempel vara ersättningar från efterlevandepension, tjänstegrupplivförsäkring eller återbetalningsskydd.

Vad efterlevande har rätt till beror bland annat på vilka val den avlidna har gjort och om personen var statligt anställd när hen dog. Om den anställda nyligen slutat sin statliga antällning vid dödsfallet kan de efterlevande ändå ha rätt till pengar. Det kallas för efterskydd.

Vad behöver du göra?

Informera de efterlevande om hur de ska ansöka

Det är den anställdas efterlevande som ansöker om efterlevandepension, tjänstegrupplivförsäkring och återbetalningsskydd. Hur ansökan går till är olika. Vad du som arbetsgivare ska göra skiljer sig också åt.

Ansöka om efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring

Hur ansökan om efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring går till beror på om du som arbetsgivare är ansluten till vår tjänst Enklare pensionshantering eller inte.

För dig som har tjänsten Enklare pensionshantering

  1. Meddela oss när en anställd har dött.
  2. Vi skickar ett brev med information och ansökningshandlingar till dödsboet eller till annan mottagare om vi kommit överens om det.
  3. De efterlevande skickar in ansökan till oss.
  4. Om rätt till efterlevandepension finns så skickar vi beslut även till dig som arbetsgivare.

För dig som inte har tjänsten Enklare pensionshantering

Det är bra om du hjälper de efterlevande att få den information som de behöver för att kunna ansöka.

  1. De efterlevande behöver ansöka om efterlevandepension och utbetalning av tjänstegrupplivförsäkring. Hjälp också gärna till med att beställa dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket på telefonnummer 0771-567 56 eller informera de efterlevande om hur de ska göra.
  2. De efterlevande skickar ansökan till oss tillsammans med dödsfallsintyg och släktutredning.
  3. Så snart vi är klara skickar vi ett beslut till de efterlevande och till dig som arbetsgivare.

Informera om återbetalningsskydd för den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Extra

När en anställd som har återbetalningsskydd dör skickar försäkringsgivaren ut ansökningshandlingar till dödsboet. Det gäller både den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Extra. Det är de efterlevande som ansöker om pengar från återbetalningsskyddet. Du som arbetsgivare behöver alltså inte göra något.

Om återbetalningsskydd på Kåpans webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.