Kostnader för pension

Kursen Kostnader för pension handlar om vilka händelser som påverkar kostnader för pension? Vilka premier betalar du som arbetsgivare och vilka kostnader kan du påverka?

Kursen ger också en beskrivning av de premier du som arbetsgivare betalar till tjänstepensionen, kollektiva- och individuella premier. Du får också veta hur premien påverkas av de anställdas lön och anställning.

Plats för kursen

Vi håller kursen i Stockholm.

Innehåll

  • Kostnad för den allmänna pensionen
  • Kostnad för den statliga tjänstepensionen
  • Händelser som påverkar kostnaden för pension, till exempel sjukdom, ändrad arbetstid eller delpension
  • Finansiering
  • Premiebefrielse
  • Premieflöde
  • Premiespecifikationer
  • Prognoser för pensionskostnader

Förkunskaper

Du behöver inte förkunskaper.

Pris

3 200 kr exklusive moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursen vänder sig...

...till dig som arbetar inom ekonomi eller personal och behöver ha kontroll på kostnaden för tjänstepension från statlig anställning.

Efter avslutad kurs har du en tydlig uppfattning om hur tjänstepensioner finansieras, sambandet mellan inrapportering av grunddata och beräkningar av tjänstepensioner, premier och pensionsskulder.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL