Kostnader för pension

Vilka händelser påverkar kostnader för pension? Vilka premier betalar du som arbetsgivare och vilka kostnader kan du påverka? Under kursen besvarar vi dessa frågor.

Kursen ger också en beskrivning av de premier som du som arbetsgivare betalar till tjänstepensionen, kollektiva- och individuella premier. Du får också veta hur premien påverkas av anställdas lön och anställning.

Plats för kursen

Vi håller kursen i Stockholm 

Innehåll

  • Vad betalar du som arbetsgivare för den allmänna pensionen?
  • Vad betalar du som arbetsgivare för den statliga tjänstepensionen?
  • Händelser som påverkar kostnaden för pension, t.ex. sjukdom, ändrad arbetstid eller delpension
  • Finansiering
  • Premiebefrielse
  • Premieflöde
  • Premiespecifikationer
  • Prognoser för pensionskostnader

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kostnad

3 200 kr exklusive moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursen vänder sig...

...till dig som arbetar inom ekonomi eller personal och behöver ha kontroll på kostnaden för tjänstepension från statlig anställning.

Efter avslutad kurs har du en tydlig uppfattning om hur tjänstepensioner finansieras, sambandet mellan inrapportering av grunddata och beräkningar av tjänstepensioner, premier och pensionsskulder.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.