Förändringar i PA 16 från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur dina anställda kan ta ut Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och den valbara delen av tjänstepensionen. De nya reglerna gäller om den anställda vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare.

Det här gäller för Kåpan Tjänste

Förändringarna gäller både hur den anställda ska göra och kan göra:

  • Den anställda behöver själv ansöka om Kåpan Tjänste och det kan hen göra från juni 2020 genom att logga in på kapan.se.
  • Om den anställda inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när hen fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
  • Den anställda kan ta ut Kåpan Tjänste livet ut eller under 5 till 20 år.

Det här gäller för den valbara delen

Förändringarna gäller både hur den anställda ska göra och kan göra:

  • Den anställda behöver själv ansöka om att den valbara delen ska betalas ut. Det gör hen hos den försäkringsgivare som hen valt.
  • Om den anställda inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när hen fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
  • Den anställda kan ta ut den valbara delen livet ut eller under en begränsad tid på minst 10 år.

Det här gäller för Kåpan Extra

Förändringarna gäller både hur den anställda ska göra och kan göra:

  • Den anställda behöver själv ansöka om Kåpan Extra och det kan hen göra från juni 2020 genom att logga in på kapan.se.
  • Om den anställda inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när hen fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
  • Den anställda kan ta ut Kåpan Extra livet ut eller under 5 till 20 år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL