Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ta bort behörig beställare

  • 1 Fyll i uppgifter
  • 2 Granska och skicka in
  • 3 Bekräftelse på borttag av behörig beställare

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan du fyller i

Den här anmälan använder du för att ta bort dig själv som behörig beställare av självbetjäningstjänster på spv.se. Du kan fylla i och skicka in anmälan direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget skriva ut anmälan, skriva under och skicka in den med post.

Det bör alltid finnas en behörig beställare av självbetjäningstjänster hos din arbetsgivare. I samband med att du tar bort dig som behörig beställare bör arbetsgivaren anmäla en annan person som behörig beställare.

Anmäl behörig beställare

Uppgifter om dig som behörig beställare
Arbetsgivare

Fyll i den eller de arbetsgivare som du inte längre ska vara behörig beställare för.

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om dig som behörig beställare

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Arbetsgivare

Fyll i den eller de arbetsgivare som du inte längre ska vara behörig beställare för.

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet.

Bekräftelse på borttag av behörig beställare

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om dig som behörig beställare

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Arbetsgivare

Fyll i den eller de arbetsgivare som du inte längre ska vara behörig beställare för.

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL