Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Anmäl behörig beställare

  • 1 Fyll i uppgifter
  • 2 Villkor
  • 3 Granska och skicka in
  • 4 Bekräftelse

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan du fyller i

Du som ska fylla i det här formuläret har angetts som behörig beställare av självbetjäningstjänster på spv.se av din arbetsgivare. Av säkerhetsskäl måste du också bekräfta din identitet genom att fylla i det här formuläret och signera det med din e-legitimation. Du kan också i sista steget skriva ut anmälan, skriva under och skicka in den med post.

Det är viktigt att du som behörig beställare, och därmed företrädare för din arbetsgivare, är medveten om att du har det övergripande ansvaret för hur din arbetsgivare hanterar behörigheter till SPV:s självbetjäningstjänster. Du kan däremot delegera själva handhavandet inne i självbetjäningstjänsterna till en annan person och det gör du i detta formulär. Du som behörig beställare – eller den du har delegerat handhavandet i systemet till – utser sedan vid behov en eller ett par  administratörer som hanterar behörigheter för alla användare hos din arbetsgivare.

Läs mer om behörighet till och villkor för självbetjäningstjänsterna:

Om behörighet till självbetjäningstjänsterna

Allmänna villkor för tillgång till självbetjäningstjänsterna

Uppgifter om behörig beställare
Arbetsgivare som du är behörig beställare för
Är det du som kommer att utse administratörer och hantera deras behörigheter till självbetjäningstjänsterna?

Fyll i uppgifter om den person som du delegerar uppgiften till

Villkor

Villkor för tillgång till SPV:s självbetjäningstjänster

För att anmäla dig som behörig beställare behöver du ta del av och godkänna de allmänna villkoren som finns att läsa här nedanför. De allmänna villkoren gäller för att använda våra självbetjäningstjänster.

Du som behörig beställare ansvarar för att användningen sker i enlighet med villkoren.

Allmänna villkor för tillgång till självbetjäningstjänsterna

Godkänn villkoren

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om behörig beställare

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Arbetsgivare som du är behörig beställare för

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Är det du som kommer att utse administratörer och hantera deras behörigheter till självbetjäningstjänsterna?

Villkor

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Det är bara du som anmäler dig som behörig beställare som kan legitimera dig och skicka in ansökan.

Välj hur du vill legitimera dig:

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om behörig beställare

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Arbetsgivare som du är behörig beställare för

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Är det du som kommer att utse administratörer och hantera deras behörigheter till självbetjäningstjänsterna?

Villkor

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL