Blanketter

Blanketter för dig som är privatperson, i alfabetisk ordning. De finns även uppdelade efter användningsområde på de olika undersidorna samt i nummerordning. Fyll i blanketten och skicka in den. Adressen hittar du på blanketten.

BlankettNummerBeskrivning
Arbetsinkomst – anmälan (pdf, nytt fönster) 0142 Fylls i av dig som är pensionär med pensionsersättning/särskild pensionsersättning och har en utbetald pension och arbetsinkomst som tillsammans överstiger avgångslönen.
Avbetalningsplan – ansökan (pdf, nytt fönster) 0691 Fylls i av dig som är återbetalningsskyldig i samband med inkomstkontroll och vill ansöka om avbetalningsplan.
Efterlevandepension – ansökan (pdf, nytt fönster) 0108 Fylls i och skrivs under av dig som är efterlevande (make, maka, registrerad partner, sambo med gemensamma barn, frånskild eller barn upp till 20 år). SPV skickar även blanketten till dödsboet. Kom ihåg att bifoga intyget "Dödsfallsintyg och släktutredning" som beställs hos Skatteverket.
Familjepension (PA-SPR) – ansökan (pdf, nytt fönster) 0050 Fylls i och skrivs under av dig som är efterlevande (make, maka, frånskild eller barn upp till 19 år)  SPV skickar även blanketten till dödsboet. Kom ihåg att bifoga intyget "Dödsfallsintyg och släktutredning" som beställs hos Skatteverket.
Inkomster – anmälan (pdf, nytt fönster) 1203 Fylls i av dig som har inkomstgaranti eller chefspension och får inkomstförändringar under året där inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete tillsammans överstiger prisbasbeloppet för gällande år.
Anmälan av kontonummer för insättning av pension (pdf, nytt fönster) 9214

Meddela Swedbank vilken bank du har och vilket kontonummer pengarna ska sättas in på.

Statliga anställningsuppgifter (pdf, nytt fönster) 0041

Fylls i av dig som har varit statligt anställd före 2003 och vill att SPV ska utreda om du har rätt till någon förmånsbestämd ålderspension.

Särskilt förmånstagarförordnande för försäkringar från Kåpan Pensioner (pdf, nytt fönster) 1520 Ändra vem som får dina pengar om du dör, så kallat särskilt förmånstagarförordnande, för din pension hos Kåpan Pensioner. Endast för dig som har återbetalningsskydd på din pension.
Ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år – ansökan (pdf, nytt fönster) 1506  Påbörja ditt uttag av din pension hos Kåpan Pensioner före 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Ta ut pension från Kåpan Pension efter 65 år – ansökan (pdf, nytt fönster) 1517 Skjut upp ditt uttag av din pension hos Kåpan Pensioner till efter 65 år. Ange det datum då du vill att försäkringen ska börja betalas ut.
Understöd – ansökan (pdf, nytt fönster) 1400 Fylls i av dig som lever under svåra ekonomiska förhållanden och har varit statligt anställd eller är efterlevande till någon som har varit statligt anställd.
Utbetalning av förmånsbestämd ålderspension, slutat under 2003 eller senare – ansökan (pdf, nytt fönster) 0098

Fylls i av dig som har slutat din anställning efter 2003-01-01 och nu vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension (även kallat fribrev).

Gör din ansökan direkt på Dina pensionssidor

Utbetalning av förmånsbestämd ålderspension, slutat före 2003 – ansökan (pdf, nytt fönster) 0040

Fylls i av dig som har slutat din anställning före 2003-01-01 och nu vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension (även kallad livränta).

Gör din ansökan direkt på Dina pensionssidor

Utbetalning av medförsäkring – ansökan (pdf, nytt fönster) GR4 För dig som är statligt anställd när din make, maka eller sambo, som inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring, dör.
Utbetalning av omräkningspension - ansökan (pdf, nytt fönster) 0430 För dig som har omfattats av PISA-förordningen under 2013 och 2014 med en lägre pensionsålder än 65 år.
Utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionsersättning – ansökan (pdf, nytt fönster) 0118 Ansök om utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionsersättning när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
Utbetalning av tjänstegrupplivförsäkring – ansökan (pdf, nytt fönster) GR3 Fylls i av dig som väl känner till den avlidnes förhållanden. Ansökan behöver inte fyllas i om den avser medförsäkrad (se Ansökan om utbetalning av medförsäkring).
Utbetalning av tjänstepension från en tidsbegränsad anställning med ett särskilt avtal (PISA) - ansökan (pdf, nytt fönster)  0106 För dig som haft en tidsbegränsad anställning och arbetat som skådespelare, koreograf, sångsolist eller regissör och haft ett särskilt avtal med din arbetsgivare.
Utbetalning av vilande pension (UD, SIDA och Exportrådet) – ansökan (pdf, nytt fönster) 1807 Fylls i av dig som tidigare har varit lokalanställd och har en vilande pension. Blanketten skickas till din tidigare arbetsgivare.
Ändrat förmånstagarförordnande Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) – anmälan (pdf, nytt fönster) GR30 Ändra standardförordnandet i din tjänstegrupplivförsäkring.
Lägg till återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 4014a Lägg till återbetalningsskydd på försäkringar hos Kåpan Pensioner.
Ta bort återbetalningsskydd (pdf, nytt fönster) 4014b Ta bort återbetalningsskydd på försäkringar hos Kåpan Pensioner.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida genom formuläret nedanför.