Pensionsdagen

Det rådet inget tvivel om att pensioner och samhällsekonomi är ämnen som skapar stort intresse och engagemang. Den 5 oktober i år valde rekordmånga, 230 personer, att delta på Pensionsdagen. Även i år filmades evenemanget av SVT.

Joakim Stymne

Deltagare från stora delar av branschen hade samlats i Stockholm för 16:e upplagan av Pensionsdagen. SPV:s generaldirektör Joakim Stymne inledde dagen med att bland annat beskriva befolkningspyramiden och om hur individer upplever sin kunskap om sin framtida pension. Kvinnor i synnerhet upplever att de har låg kunskap om pensionen vilket ger mindre goda förutsättningar för att fatta beslut i frågan. Stymne ägnade också en stund åt att beskriva vikten av att utforma och presentera information om pensioner på ett för målgruppen anpassat sätt.

Svensk ekonomi, struktur och utmaningar

Annika Winsth

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, talade på temat: Svensk ekonomi, struktur och utmaningar. Winsth beskrev bland annat hur valet i USA kan komma att påverka den svenska ekonomin. Hon bidrog också med perspektiv som rörde finanspolitik, svensk exportutveckling, arbetsmarknad, löner och tillväxt.

Vinnare av Guldkanten och årets utropstecken

Vinnare av guldkanten 2016

SPV har sedan 15 år tillbaka tagit ett samlat grepp om frågan och inrättat pensionspriset Guldkanten som varje år delas ut till någon som gjort en viktig insats inom området pensionsinformation. I år vann Min Pension Guldkanten för sin digitala pensionsinformation.

Kerstin Runesson

Juryn belönade även Kerstin Runesson, pensionshandläggare i Karlskrona kommun, med priset Årets utropstecken. Priset får hon tack vare sitt stora personliga engagemang med vilket hon höjer kunskap och förståelse om pensioner och försäkringar hos kommunens 5 600 anställda på ett imponerande sätt.

Internationellt perspektiv

Panu Poutvaara

Professor Panu Poutvaara är verksam vid universitetet i München, Hans föreläsning "Refugees in Europe. Challenges and opportunities for the labor markets and pension systems" berörde frågor kring flyktingströmmar och de möjligheter och utmaningar det medför för arbetsmarknaden och för framtidens pensioner.

Pensioner idag och i framtiden

Kerstin Hessius

Kerstin Hessius, VD, Tredje AP-fonden, bidrog till bredd och djup med föreläsningen "Hur kan framtidens pensioner säkerställas?". Hon pratade om pensionssystemet då, nu och i framtiden. Vidare pratade hon även om vikten av att förhålla sig till förändringar i världen och till en ökad digitalisering.

Om regeringens och pensionsgruppens arbete

Annika Strandhäll

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll beskrev kort regeringens pensionspolitik och beskrev de fokus Pensionsgruppen har, nämligen jämställda pensioner och ett längre arbetsliv.

‒ Det finns mycket att vara stolt över, sa Strandhäll.

Men det finns också förbättringspotential vilket hon bland annat  beskrev genom att lyfta inkomstutvecklingen. Hur utvecklingen ser ut för den enskilda individen beror bland annat på vilket kön hen har och i vilken sektor hen jobbar. Även när personen bildar familj och eventuellt arbetar deltid är sådant som får konsekvenser för den framtida pensionen.

‒ Det är fortfarande generella skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner och tjänstepensionerna har en stor påverkan på de skillnaderna, menade Strandhäll.

‒ Vi lägger allt fler år till våra liv, vilket är fantastiskt! Det skapar stora möjligheter men ställer också krav på oss själva och på framtidens pensionssystem, sa Annika Strandhäll.

Etablerade föreställningar om pensionsåldern behöver förändras

Göran Hägglund

Göran Hägglund, ordförande för Pensionsmyndigheten och tidigare partiledare för Kristdemokraterna, pratade under Pensionsdagen om förutsättningar för ett längre arbetsliv och om hur pensionssystemet kan utvecklas för att behålla sin position som ett föredöme för andra länder. Han lyfte bland annat möjligheterna som de nyanlända medför.

‒ De är en jätteresurs att ta i anspråk men om vi inte lyckas kan det bli riktigt besvärligt. Alla måste bjuda till för att vi ska lyckas med en bra integration.

Hägglund beskrev också hur vår ökande livslängd påverkar arbetslivet och pensionerna.

‒ Ett sunt arbetsliv kan bli väldigt långt. Men det finns många föreställningar vi behöver förändra när det gäller vid vilken ålder vi går i pension. De allra flesta av oss väljer att gå när vi är 65. Det behöver vi ändra på, sa han.

Pensionspriset Guldkanten

SPV delar varje år ut pensionspriset Guldkanten till någon som gjort en bra och viktig informationsinsats inom området pensioner. Med priset vill vi lyfta bra exempel på enkel, tydlig och nytänkande information om pensioner.

Mer information om tävlingen Guldkanten

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida genom formuläret nedanför.