Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar. Hur dina anhöriga ansöker om pengarna och hur de betalas ut skiljer sig åt.

Om du dör när du är pensionär kan din familj få pengar

Information för dig som är pensionär

Efterlevande kan få pengar om en nära anhörig har avlidit

Information till dig som är efterlevande

Senast uppdaterad: 2016-06-28

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har statlig tjänstepension.

Se om du tillhör något av våra andra avtal