Händelser i livet

Din pension påverkas av olika händelser i livet och av de val du gör. De flesta händelser som till exempel om du gifter dig, får barn, börjar studera eller går ner i arbetstid påverkar din tjänstepension.

I de olika händelserna beskriver vi vad som händer och vad du bör tänka på när du befinner dig i de olika situationerna.

Nyanställd

Som nyanställd i staten finns det några saker du bör känna till. Du ska också välja vem som ska förvalta en del av din tjänstepension.

Nyanställd

Slutat din statliga anställning

Om du slutat din statliga anställning påverkas din pension lite olika beroende på när du slutade din anställning.

Slutat din statliga anställning

Uppsagd

Om du blir uppsagd kan du ha rätt till ekonomiskt stöd.

Uppsagd

Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar.

Dödsfall

Nya familjeförhållanden

Om du blir sambo, gifter dig eller separerar finns det några saker du behöver tänka på.

Nya familjeförhållanden

Förälder

Det kan det vara bra att se över din pension när du blivit förälder. När du är föräldraledig får du som statligt anställd en extra ersättning.

Förälder

Sjuk

Om du blir långvarigt sjuk kan du få sjukpension från oss.

Sjuk

Arbetsskada

Om du får en arbetsskada kan du också ha rätt till ersättning.

Arbetsskada

Studerande

Om hur de olika delarna i din pension påverkas om du börjar studera.

Studerande

Gå ner i arbetstid

Om du går ner i arbetstid påverkas din pension.

Gå ner i arbetstid

Tjänstledig på heltid

Om du väljer att vara tjänstledig på heltid påverkas din pension.

Tjänstledig på heltid

Senast uppdaterad: 2016-06-28

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har statlig tjänstepension.

Se om du tillhör något av våra andra avtal