Osäker på om du tillhör PA-91T?

Om du arbetade vid ett bolag inom PostNord och slutade din anställning under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995 tillhör du tjänstepensionsavtalet PA-91T. Du tillhör även avtalet om du var sjuk den 1 januari 1996 och fortfarande är sjuk.

Om din tidigare arbetsgivare finns med i listan finns information som är riktad till dig under rubriken PA-91T.

 • AddressPoint AB
 • HIT/Hultbergs Inrikes Transporter AB
 • Nordea bank AB
 • Nordic Mail AB
 • Personalstiftelsen Hornet
 • Postbolagen AB
 • Posten AB
 • Posten Cargo Center AB
 • Posten Logistik AB
 • Posten Logistik On Line Center AB
 • Posten Meddelande AB
 • Posten PIC AB
 • Posten Sjukvårdslogistik AB
 • Postfastigheter AB
 • PostNord Group AB
 • PostNord Sverige AB
 • Poståkeriet Sverige AB
 • Strålfors svenska AB
 • Swedpost Consulting AB
 • Svensk Adressändring AB
 • Svensk Kassaservice AB
Senast uppdaterad: 2015-05-22