Privatperson - Industrins- och handelns tilläggspension ITP-S

Industrins- och handelns tilläggspension ITP-S

Här hittar du som är anställd eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S planen hos SPV-Skandia information om din tjänstepension och andra försäkringar som du omfattas av i din anställning.

Har du fått ett pensionsbesked?

Få mer information om ditt pensionsbesked.

Hur du läser ditt pensionsbesked

Händelser i livet

Din tjänstepension påverkas av olika händelser i livet och av de val du gör. Läs mer om vad du bör tänka på när du befinner dig i olika situationer.

Händelser i livet

Se dina utbetalningar

Genom e-tjänsten Dina utbetalningar kan du se dina utbetalningar från SPV.

Logga in och se dina utbetalningar

SPV möter Sveriges pensionärsorganisationer »

2016-12-07

Pensionärspanelen är en viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla vår kommunikation med målgruppen pensionärer. I panelen finns Sveriges alla pensionärsorganisationer representerade: PRO, SPF, SPRF, RPG, SKPF.

SPV deltar i forskningsprojekt vid Mittuniversitetet »

2016-10-27

Vid Mittuniversitetet utvecklas just nu ett koncept för att utvärdera organisationers kommunikationsmognad. Projektet genomförs med stöd av tio olika organisationer, varav SPV är en.

Min Pension vann pensionspriset Guldkanten för sin digitala pensionsinformation »

2016-10-05

Min Pension ger svenska folket vad dom vill ha, nämligen möjligheten att överblicka hela sin pension. För detta har vi idag tilldelat Min Pension vårt pris Guldkanten för bästa pensionsinformation 2016. Juryn belönade även Kerstin Runesson, pensionshandläggare i Karlskrona kommun, med priset Årets utropstecken.

Nomineringar till pensionspriset Guldkanten »

2016-09-15

Min Pension, Småspararguiden och Swedbank är årets nominerade finalister i SPV:s tävling om pensionspriset Guldkanten. Tävlingen lyfter fram nytänkande och bra exempel på information om pensioner. Vinnaren presenteras på Pensionsdagen den 5 oktober.

Banners

Kundservice

Frågor om utbetalning

020-65 00 65

Andra frågor om din tjänstepension

020-51 50 40