Grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program

Om en person som deltar i ett arbetsmarknadspolitisk program avlider kan det finnas rätt till pengar för personens familj. De flesta som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program omfattas av en grupplivförsäkring. Det är vi på SPV som betalar ut pengar från försäkringen om en person avlider.

Om du är statligt anställd gäller andra regler.

Information för dig som är statligt anställd

Grupplivförsäkring – ekonomiskt skydd för efterlevande

Grupplivförsäkringen gäller för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Om en person, som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program, avlider kan efterlevande familj ha rätt till pengar i form av ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen kan även gälla efter att programmet har avslutats, till exempel om personen är sjuk eller arbetssökande.

Faktablad: Om statens grupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Om du förlorat en närstående – så ansöker du

Om en anhörig till dig har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan det finnas rätt till pengar från grupplivförsäkringen.

Så här ansöker du om utbetalning av grupplivförsäkring

  1. Skicka in blanketten Ansökan om utbetalning av grupplivförsäkring till oss.
  2. Tillsammans med blanketten vill vi att du skickar med ett dödsfallsintyg med släktutredning. Du beställer dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567.

Ansökan om utbetalning av grupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2016-07-21