Upphovsrätt

Det mesta av innehållet från spv.se får spridas. Det finns dock material som inte får användas för publicering i andra sammanhang eftersom detta är skyddat av upphovsrätten. Det gäller främst bilder och vissa texter.

Vid spridning av webbplatsens innehåll gäller följande regler:

  • Du måste tala om att SPV är källa till informationen och vilket datum du hämtade materialet från vår webbplats.
  • Spridning i kommersiellt syfte är inte tillåtet.
  • Det är inte tillåtet att sprida innehållet om det finns risk för att materialet missuppfattas eller på något annat sätt skadar SPV.

Kontakta Camilla Gårdlund, via e-post camilla.gardlund@spv.se eller via tel. 060-18 76 75, om du är osäker på hur du får använda materialet från webbplatsen

Senast uppdaterad: 2014-02-17