Nyheter

Det här är SPV:s nyhetsarkiv. Här hittar du alla aktuella nyheter. Du kan söka på olika områden, årtal och månader med hjälp av filtreringsfunktionen i högerkolumnen.

Pensionsbesked om din tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91 F »

2014-02-18

Under februari skickar SPV ut cirka 5 000 besked med uppgifter om din tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91 F. Om du har frågor om beskedet kontakta SPV, sektion företag på telefonnummer 060-18 76 57.

Besked om fribrev för din tjänstepension enligt pensionsavtalet PA-RFVS »

2014-02-18

Under februari skickar SPV ut cirka 300 besked om fribrev med uppgifter om din tjänstepension enligt pensionsavtalet PA-RFVS. Om du har frågor om beskedet kontakta SPV, sektion företag på telefonnummer 060-18 76 57.

Kampanjen Prognos till alla »

2014-02-07

I samband med utskicket av orange kuverten under vecka 8-14 genomför Pensionsmyndigheten kampanjen Prognos till alla. Syftet med kampanjen är att du på ett enkelt sätt kan göra en prognos över hela din pension.

Nytt nummer av Bulletin »

2014-01-20

Januaribrevet handlar bland annat om vad som händer med premierna vid årsskiftet och om vår senaste undersökning om kundernas nöjdhet.

Undersökning om kundernas nöjdhet »

2014-01-20

Under hösten har vi genomfört vår årliga undersökning om kundernas nöjdhet. Resultatet är mycket glädjande för oss eftersom den övergripande nöjdheten har ökat hos alla våra kundgrupper, det vill säga arbetsgivare, anställda och pensionärer.

Utbetalning av pension för kunder hos Nordea »

2014-01-17

Information till dig som får pension utbetald från SPV och är kund hos Nordea.

Vad händer med din statliga tjänstepension 2014? »

2014-01-08

Vid årsskiftet räknar SPV om de statliga tjänstepensionerna. Det innebär att du som tillhör det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03 eller PA-91 får en sänkt utbetalning från SPV under 2014. Du som tillhör det äldre avtalet PA-SPR kan däremot få en höjd utbetalning.

Nytt nummer av Bulletin »

2013-12-13

Decemberbrevet handlar bland annat om hantering av fakturor och OCR-underlag inför årsbokslutet, rätten till pengar för efterlevande familj när en statligt anställd avlider och om vårt informationsmaterial om statlig tjänstepension.

Filtrera nyheter

Kategori
Publicerad