Nyheter

Det här är SPV:s nyhetsarkiv. Här hittar du alla aktuella nyheter. Du kan söka på olika områden, årtal och månader med hjälp av filtreringsfunktionen i högerkolumnen.

Vad händer med din statliga tjänstepension 2016? »

2015-12-14

Vid årsskiftet räknar SPV om de statliga tjänstepensionerna. Det innebär att du som tillhör tjänstepensionsavtalen PA 03, PA-91 eller PA-SPR får en sänkt utbetalning nästa år. På Dina pensionssidor kan du se dina kommande utbetalningar från SPV.

Nytt nummer av Bulletin »

2015-12-10

Decemberbrevet handlar bland annat om de nya överföringskraven för PA 16, vår nya rutin för efterlevandepension och hur fakturor och OCR-underlag ska hanteras till årsskiftet.

Tidplan för överföringskrav PA 16 »

2015-12-09

Den 1 januari 2016 börjar det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 att gälla. Avtalet har förhandlats fram av Arbetsgivarverket, Saco och SEKO och ersätter det nuvarande avtalet PA 03. Övergångsbestämmelser gäller från 1 januari 2016 till 30 juni 2016.

Vi har gjort en kundresa »

2015-12-08

Vi har just slutfört vår första kundresa. En kvalitativ undersökning som har gett oss en hel del insikter om hur våra kunder känner inför pensioneringen. Många upplever en osäkerhet om de har fått all information som de behöver. De är heller inte säkra på vad de olika begreppen i informationen betyder eller vilka organisationer som sköter vad.

Ny rutin för ansökan om efterlevandepension »

2015-12-06

Från den 1 december har vi en ny rutin för ansökan om efterlevandepension. Det nya är att du som arbetsgivare inte längre behöver skriva under ansökan. Dödsboet skriver under och skickar ansökningshandlingarna direkt till oss på SPV.

Nu kan tidigare statligt anställda ansöka om pension på Dina pensionssidor »

2015-12-01

I dag lanserar vi tjänsten Din ansökan. I tjänsten kan du som har en förmånsbestämd ålderspension, även kallad livränta och fribrev, göra en ansökan digitalt.

Överföringskrav för PA 16 »

2015-11-24

Den 11 november undertecknades ett nytt pensionsavtal, PA 16. Avtalet ersätter det gamla avtalet PA 03 och börjar gälla 1 januari 2016. Övergångsbestämmelser kommer att gälla från 1 januari 2016 till 30 juni 2016 och mer information kommer senare.

Fakturor och OCR-underlag inför årsbokslutet »

2015-11-17

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur ni på myndigheterna ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Filtrera nyheter

Kategori
Publicerad