Nyheter

Det här är SPV:s nyhetsarkiv. Här hittar du alla aktuella nyheter. Du kan söka på olika områden, årtal och månader med hjälp av filtreringsfunktionen i högerkolumnen.

Nu kan tidigare statligt anställda ansöka om pension på Dina pensionssidor »

2015-12-01

I dag lanserar vi tjänsten Din ansökan. I tjänsten kan du som har en förmånsbestämd ålderspension, även kallad livränta och fribrev, göra en ansökan digitalt.

Överföringskrav för PA 16 »

2015-11-24

Den 11 november undertecknades ett nytt pensionsavtal, PA 16. Avtalet ersätter det gamla avtalet PA 03 och börjar gälla 1 januari 2016. Övergångsbestämmelser kommer att gälla från 1 januari 2016 till 30 juni 2016 och mer information kommer senare.

Fakturor och OCR-underlag inför årsbokslutet »

2015-11-17

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur ni på myndigheterna ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Klart med nytt pensionsavtal i staten »

2015-11-11

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att ett nytt flexibelt premiebestämt pensionssystem införs, som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv.

Nytt nummer av Bulletin »

2015-11-05

Novemberbrevet handlar bland annat om det nya pensionsavtalet PA 16, olika möjligheter att ta ut den statliga tjänstepensionen och vad som gäller när en anställd byter personnummer.

Undersökning om våra kunders nöjdhet »

2015-11-05

Varje år undersöker vi hur kunderna upplever våra tjänster och service samt den information vi ger om den statliga tjänstepensionen. Även i år visar resultatet att den övergripande nöjdheten hos våra olika kundgrupper är fortsatt hög.

Undersökning om våra kunders nöjdhet »

2015-11-05

Varje år undersöker vi hur kunderna upplever våra tjänster och service samt den information vi ger om den statliga tjänstepensionen. Även i år visar resultatet att den övergripande nöjdheten hos våra olika kundgrupper är fortsatt hög.

Pensionsavtalet skrivs under nästa vecka »

2015-11-05

Den 4 november publicerade Arbetsgivarverket information om att tjänstepensionsavtalet PA 16 nu börjar närma sig en slutversion. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har arbetat med detaljerna under hösten och den 11 november är parterna överens om att skriva under slutversionen av avtalet. Det kommer då att publiceras i sin helhet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Filtrera nyheter

Kategori
Publicerad