Avstämning av PA-91-premier för 2011

2012-04-23

Ni som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-91 får under vecka 17 besked om de slutliga premierna för 2011 vad gäller den förmånsbestämda ålderspensionen. Av beskedet framgår även hur mycket preliminära premier som har betalats in under året och vilken summa som ska regleras.

SPV administrerar förmåner för tjänstepensionsavtalen PA-91 och PA 03. Flertalet anställda omfattas i dag av PA 03, men ett antal anställda omfattas fortfarande av PA-91.

För PA-91 betalar ni preliminära premier som året därpå stäms av mot en slutlig premie. Besked om slutlig PA-91-premie för 2011 för den förmånsbestämda ålderspensionen kommer att skickas till er som berörs under vecka 17. Eventuella differenser mot tidigare inbetalda preliminära premier ska regleras senast den 31 maj.

Avvikelser mot inbetalda PA-91-premier

För de flesta är differensen mellan preliminärt inbetalda och slutliga premier liten.

Under våren 2011 skickade vi ut nya preliminära PA-91-premier som var baserade på anställningsuppgifter per 2010-12-31. PA-91-premierna för 2011 påverkades i första hand av löner till och med 2010. Det innebär att i de nya preliminära PA-91-premierna var alla löner som ingick i premieberäkningen kända.

Avvikelser mellan de preliminära och de slutliga PA-91-premierna kan ha uppstått om de inrapporterade anställningsuppgifterna för 2010 har ändrats retroaktivt, exempelvis på grund av att lönerevisionen inte var klar när anställningsuppgifterna skickades till SPV.

Vid beräkningen av den preliminära PA-91-premien antog vi att, bortsett från pensionsavgångar, antalet personer som omfattas av PA-91 skulle vara samma under 2011. Det innebär till exempel att det uppstår en avvikelse om personer som omfattas av PA-91 har avgått före pensionsåldern eller numer omfattas av PA 03.

Hantering av kreditnotor

I de fall avstämningen innebär att ni får tillbaka pengar från oss, finns möjlighet att kvitta kreditnotan mot den månadsvisa PA 03-fakturan. Fakturorna kommer att ha samma bankgiro (756-8108) och samma förfallodag, det vill säga den 31 maj.

Om ni vill ha kreditnotan utbetald mejlar ni ert kontonummer, kreditnotanummer och kundnummer till ekonomi@spv.se. Ni måste då parkera kreditnotan så att den inte går iväg för reglering.

Ytterligare information

Om du har frågor om den slutliga PA-91-premien för 2011 är du välkommen att ringa SPV:s kundservice på telefonnummer 060-18 75 03.