Servicelöften

För oss är det viktigt att erbjuda service med tydliga löften. Den här informationen är till för att hjälpa dig att se vad du kan förvänta dig av oss. 

Självbetjäning dygnet runt

På vår webbplats kan du logga in på ”Dina pensionssidor” och se dina pensionsbesked, göra en prognos för hela din pension och göra ditt individuella val. Om du har en utbetalning från oss eller Kåpan Pensioner kan du även se när du får dina pengar.

Svar i telefon inom tre minuter

Vi svarar normalt inom en minut. Om det inträffar något oväntat i vår planering som gör att din väntetid blir längre, erbjuder vi dig att bli uppringd.

Svar med e-post tar en till fem dagar

Om du skickar e-post svarar vi oftast inom ett dygn. Behöver vi utreda din fråga svarar vi inom fem arbetsdagar.

Svar med brev tar högst fem dagar

Skriver du brev svarar vi inom fem arbetsdagar.

Har du blivit sjuk?

När vi fått in en ansökan om sjukpension svarar vi dig inom en månad.

Har en nära anhörig avlidit?

När vi fått in en ansökan om efterlevandepension eller grupplivförsäkring svarar vi dig inom en månad.

Vi hör av oss om vi inte håller det vi lovar

Ibland uppstår det situationer som vi inte kan påverka. Vi kan då behöva lite längre tid på oss för att göra klart ditt ärende. Skulle det inträffa så lovar vi att höra av oss till dig med en förklaring.

Synpunkter och idéer

Dina synpunkter är viktiga för oss! Vi vill ge dig god service och därför är vi intresserade av dina synpunkter och idéer.

Lämna en synpunkt eller en idé

Senast uppdaterad: 2016-07-20