Vi erbjuder

Som medarbetare på SPV får du förmåner som

  • flexibel arbetstid
  • självständigt arbete
  • en friskvårdstimme per vecka
  • subventionerat träningskort
  • 28, 31 eller 35 semesterdagar - baserat på din ålder
  • gratis kaffe, te, måltidsdryck och frukt
  • betald företagshälsovård och möjlighet att besöka läkare, tandläkare, sjukgymnast och blodcentral under arbetstid
  • ersättning för viss läkarvård och läkemedel.

Medarbetarna på SPV

Medelåldern på SPV är 44,5 år. Vi har 70 procent kvinnor och 30 procent män anställda hos oss. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och etnisk mångfald i alla nivåer i organisationen.

Senast uppdaterad: 2016-07-20