Pensionsdagen – i år med bredare innehåll

SPV:s generaldirektör Joakim Stymne hälsade alla välkomna till den 15:e Pensionsdagen som i år direktsändes av SVT. Det breda innehållet täckte in såväl branschen med Henrik Braconier, samhälle med Per Bolund och Fredrik Reinfeldt som kund med Cecilia Herrmansson och Sofia Rasmussen. Och som vanligt, en god möjlighet till möten och mingel.

Joakim Stymne inledde med att bland annat prata om när man anses vara gammal i olika länder. Enligt Special Eurobarometer spänner det mellan Slovaiken med sina dryga 55 år till Nederländerna där du får bli hela 70 år innan du anses vara gammal. I Sverige följer vi invanda pensionsnormer med strax innan 65 år. Vidare pratade han om SPV:s senaste kundinsikter och sammanfattade det hela med ett slags statement:

Vårt ansvar i branschen är att fortsätta förenkla, målgrupssanpassa informationen och ge kunden en helhetsbild.

Joakim Stymnes presentation (pdf, nytt fönster)

Utmaningar för branschen

Henric Braconier från Finansinspektionen pratade om hur den idag så låga räntan påverkar branschen och i slutändan den ensklida pensionsspararen. Hur bolagen får allt mer pengar att förvalta men också tar större risker för att jaga bra avkastning. Samtidigt som hushållen lånar allt mer. Finansinspektionens roll är bland annat att se till att bolagen förvaltar pengarna på ett klokt sätt och att de kan leverera det de lovat. Framför allt när det gäller de traditionella försäkringarna där det finns en garanterad nivå.

Se och lyssna på SPV:s inledning och på Henriks föreläsning (länk till SVT Play)

Och vinnare av Guldkanten är...

Efter några spännande trumvirvlar stod Konsumenternas Försäkringsbyrå med sin Pensionsguiden som vinnare av årets Guldkanten. Nätverket Gilla din ekonomi och Alecta var också nominerade men det var alltså Pensionsguiden som fick föreläsa om sin produkt.

Läs mer och prova Pensionsguiden (länkt till Konsumenternas.se)

Statens roll och påverkan för våra framtida pensioner

Per Bolund, vår finansmarknads- och konsumentminister, pratade om hur staten ska kunna ansvara för våra framtida pensioner. Hur de politiska besluten kan bidra till en ökad trygghet för den enskilda pensionsspararen samtidigt som det gynnar och stärker finánsbranschen Han avslutade med att påpeka att vi alla måste bidra till en förbättrad pensionsinformation.

Vad styr våra finansiella beslut?

Cecilia Hermansson, ekonomie doktor och forskare, inledde efter lunchen med att berätta att när vi är mätta är vi effektiva och tar bra beslut. Hon fortsatte med andra parametrar som påverkar våra beslut som livet, världens ekonomi och inte minst ett överskott av information. Vi fattar oftast rationella beslut men för det mesta anpassade till den situation vi just då befinner oss i. Olika delar i hjärnan används för att tänka kort och långt. Vi tänker också olika när det gäller ekonomi i tidsperspektiv, allt från den naiva tron att framtid och nutid förblir identisk till att korrekt kunna förutse vad som ändras framåt. Det är en anledning till att det är svårt att spara till pensionen.

Se och lyssna på Cecilias föreläsning (länk till SVT PLay)

Dagens unga – morgondagens pensionärer

Sofia Rasmussen, omvärldskonsult, visade på skillnaderna mellan generationernas värderingar och vad som påverkar dem. Hur världsliga händelser och kända personeras utspel påverkar men också framtidsdrömmar och ambitioner. Hon pekade också på hur vi kan kommunicera med de unga, att tilltala deras framtidsdrömmar och göra det i sociala medier där det känns relevant att dela. Och gärna genom att använda spelifieringens mekanismer som engagerar.

En stunds kåserande

Innan dagen fortsatte fick vi en stunds funderande i diktform av Solja Karpu.

Soljas dikt (pdf, nytt fönster)

Vår välfärd kräver ett längre arbetsliv

Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister, konstaterade att vi blir allt fler som lever allt längre. Att arbete, livet och pensioner hänger ihop. Fast i förändring. Han menade att vi har en scitzofren inställning till arbete. Är vi för eller emot, är det bra eller dåligt att arbeta? Han konstaterade att arbete håller oss friska och utvecklar oss och att brist på jobb bryter ner oss. Men vi har ett liv som är i snabb förändring. Antalet 100-åringar ökar och det blir allt svårare att beskriva "äldre". Pensionärer är den grupp som har störst skillnader i livet och därför kan vi inte prata om dem som "pensionärerna". Vi måste också lära oss att arbete och pension inte är motsatser utan något vi allt mer kommer att se i kombination. Och att vi behöver ett mer flexibelt arbetsliv som passar och låter oss arbeta längre.

Se och lyssna på Fredriks föreläsning (länk till SVT Play)

Välbesökt – över 200 deltagare

I år hade rekordmånga anmält sig, över 200 personer. En del av dem gick även på det frukostseminarium om tjänsten Enklare pensionshantering som SPV erbjuder de statliga arbetsgivarna.

Senast uppdaterad: 2015-10-14
Pensionsdagen