Förmedlare

Förmedlare

Vi hjälper dig som arbetar som försäkringsförmedlare, mäklare eller ombud att ta reda på information om den statliga tjänstepensionen för den person som du representerar.

Kunder som är eller har varit statligt anställda

Skicka dina frågor om statlig tjänstepension för kunder som är eller har varit statligt anställda till: maklarservice@spv.se

För att vi ska kunna ge dig ett snabbt svar vill vi att du:

 • kontrollerar att personen du företräder är eller har varit statligt anställd
 • bifogar en fullmakt vid varje tillfälle som du ställer en fråga
 • anger kundens personnummer i ämnesraden
 • anger till vilken e-postadress vi ska skicka svaret på frågan.

Kunder som har pension hos Kåpan Pensioner

Frågorna kan till exempel gälla Kåpan Tjänste, Kåpan Extra, Kåpan Ålderspension eller Kåpan Plus.

Vi har sammanställt några punkter med information som vi ofta får frågor om:

 • Vi uppdaterar värdet på de olika pensionerna (försäkringarna) en gång i månaden.
 • Vi har bara flytträtt för Kåpan Ålderspension på pengar som betalats in efter juli 2016. För övriga produkter har vi ingen flytträtt.
 • Vi kan inte ta emot fullmakter från dödsbon. Skicka istället ärendet till vår kundservice kapan@spv.se.

Skicka dina frågor om statlig tjänstepension för kunder som har pension från Kåpan Pensioner till kapanmaklare@spv.se

För att vi ska kunna ge dig ett snabbt svar vill vi att du:

 • kontrollerar att personen du företräder är eller har varit statligt anställd
 • bifogar en fullmakt vid varje tillfälle som du ställer en fråga
 • anger kundens personnummer i ämnesraden
 • skickar frågan från den e-postadress du vill ha svaret till. Vi svarar alltid till avsändarens e-postadress och det går inte att ange annan returadress.