Självbetjäningstjänster för arbetsgivare

Med självbetjäningstjänster för arbetsgivare kan du bland annat hantera anställningsuppgifter, se anställningsuppgifter, skicka lönefiler till oss och se fakturaspecifikationer.

Kom igång med självbetjäningstjänsterna

För att logga in i självbetjäningstjänsterna behöver du beställa behörighet och skaffa e-legitimation.

1. Beställa behörighet till självbetjäningstjänsterna

För att beställa behörighet fyller du i blanketten Beställa behörighet till SPV:s självbetjäningstjänster. 

Observera att beställningen ska skrivas under av behörig arbetsgivarföreträdare: generaldirektör, personalchef, ekonomichef, administrativ chef eller motsvarande (kan inte vara samma person som användaren).

Skicka in blanketten till oss på adressen SPV, It drift och teknik, 851 90 Sundsvall.

Beställa behörighet till SPV:s självbetjäningstjänster (pdf, nytt fönster)

Genom att skriva under och skicka in blanketten har du också accepterat de allmänna villkoren för våra självbetjäningstjänster.

Allmänna villkor för SPV:s självbetjäningstjänster (pdf, nytt fönster)

2. Skaffa en e-legitimation

Det finns flera olika leverantörer av e-legitimation.

Hur du beställer e-legitimation

Självbetjäningstjänsterna underlättar din vardag

Mer information om de fyra självbetjäningstjänsterna.

Problem att logga in?

Har du problem med inloggningen kontaktar du oss på teknikstod@spv.se.

Problem att logga in

Säga upp behörighet till självbetjäningstjänsterna

När en person inte längre behöver behörighet till våra självbetjäningstjänster, till exempel om en person byter arbetsuppgifter eller slutar, måste du säga upp behörigheten. Det gör du genom att fylla i blanketten Beställning eller borttagning av behörighet till SPV:s självbetjäningstjänster. Glöm inte att kryssa i den eller de självbetjäningstjänster du vill säga upp.

Säga upp behörighet till SPV:s självbetjäningstjänster (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2016-12-07