Arbetsgivare - Statlig tjänstepension

Arbetsgivare – statlig tjänstepension

Information till statliga myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till tjänstepensionsavtalen PA 16, PA-91, PISA, Trygghetsavtalet (TA) och Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).

Tillhör ni ett annat tjänstepensionsavtal?

Är ni en arbetsgivare som är

  • ett bolag inom PostNord
  • ett företag anslutet till ITP-S-planen
  • ett företag anslutet till PA-91 F

Välj ett annat tjänstepensionsavtal

Lär dig mer om tjänstepensionsavtalet PA 16

Du som arbetsgivare kan lära dig mer om tjänstepensionsavtalet PA 16 genom att gå en kurs eller se filmer om det nya avtalet.

Kursen Statligt tjänstepensionsavtal

Filmer om tjänstepensionsavtalet PA 16

Självbetjäningstjänster

Med våra självbetjäningstjänster för arbetsgivare kan ni bland annat hantera anställningsuppgifter, se anställningsuppgifter och skicka lönefiler till SPV. För att kunna använda våra självbetjäningstjänster behöver ni beställa behörighet och skaffa e-legitimation.

Logga in till sjävbetjäningstjänsterna

Affärsverk, teater-, dans- eller musikinstitution?

Om ni inte är en statlig myndighet, men ändå omfattas av statliga tj��nstepensionsavtal eller har anställda med personlig statlig pensionsrätt, gäller ibland andra regler.

Kontakta vår kundservice på telefonnummer 060-18 75 03 för mer information.

Innehållsrikt Bulletin avslutar 2016 »

2016-12-08

Nu kan du ta del av det senaste numret av vårt nyhetsbrev Bulletin. Det innehåller bland annat information om uppdaterade webbsidor, vad som är aktuellt inför årsbokslutet, korrigering av 2016 års premier och kom ihåg om extra inbetalningar.

Ny tillfällig rutin för omräkning av vissa pensioner »

2016-12-08

Nästa omräkning av pension för dina anställda, som nyligen gått eller inom kort går i pension och fått ändrad lön strax innan, görs i mars 2017.

Korrigering av 2016 års premier »

2016-12-07

Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 gäller från 1 januari 2016. Under 2016 har du som arbetsgivare betalat premier enligt PA 03. Därför behöver vi korrigera premierna för anställda som tillhör Avdelning I PA 16, det vill säga de som är födda 1988 eller senare.

Fakturor och OCR-underlag vid årsbokslutet »

2016-12-07

Inför varje årsbokslut tar vi fram ett underlag om hur du som jobbar på en statlig myndighet ska hantera och bokföra fakturor och OCR-underlag i anslutning till årsskiftet.

Banners

Kundservice

Frågor om statlig tjänstepension för arbetsgivare

060-18 75 03